Ocenění

Tvar i podoba medaile znázorňuje jedinečné historické vojenské opevnenie zo 16. storočia, tzv. JABLUNKOVSKÉ ŠANCE, situované v Jablunkovskom priesmyku, od 15. storočia známym ako „Medená cesta“. Táto stavba vznikla z dôvodu zvyšujúceho sa vojenského nebezpečenstva zo strany Turkov a dodnes sú na tomto mieste zachované priekopy s valmi, ostatky hradieb pôvodného opevnenia ako aj obranný priekop. Toto opevnenie nemá porovnateľnú analógiu nie len v Českej republike. Bližšie informácie o zmenách tohto opevnenia zistíte na pochode.