Ocenění

Vzhľad ocenenia sa viaže na hlbokú myšlienku tzv. "Stĺpu vzájomnosti", ktorého dnes už replika, je osadená pri Masarykovej chate, okolo ktorej vedie náš pochod. Jej aktuálnu podobu môžete vidieť aj na pozvánke CS IPA pochodu 2023.

Pôvodný stĺp vzájomnosti bol pri chate osadený už v r. 1934, a to Štefánikovou spoločnosťou a KČST z Moravskej Ostravy (vtedajšie turistické kluby v pohraničí), kde hlavnou myšlienkou osadenia stĺpu bola potreba upevňovať vzájomnosť Čechov a Slovákov.

Samotná medaila pozostáva teda z troch veľkých symbolík. Celkovú podobu medaile vytvára lipový list, ktorý je symbolom Slovanov a slovanskej vzájomnosti. Na ňom sa nachádza dominantná orlica, ktorá drží v pazúroch Československý znak, čo zachytáva historickú myšlienku súdržnosti Čechov a Slovákov a zároveň vyzdvihuje hold myšlienke turistických klubov – držať pevne spolu. Orlica tak plynulo dopĺňa myšlienku sily, víťazstva a ochrany tradičných hodnôt.

Stuha je tradične doplnená dvomi trikolórami, a to Českej a Slovenskej Republiky. Fialová farba stuhy dodáva samotnej medaile štýl, pokoru a originalitu.