Organizační pokyny k Československému IPA pochodu 2023

Milí pochodníci,

ďakujeme Vám za tohtoročnú priazeň a radi by sme Vás oboznámili s organizačnými pokynmi, než sa dostavíte na štart.

PARKOVANIE
K parkovaniu budete navigovaný organizátormi. PROSÍME, ABY STE NEPARKOVALI NA VLASTNÚ PÄSŤ, ALE RIADILI SA POKYNMI ORGANIZÁTOROV. Chceme, aby ste všetci bezpečne zaparkovali :).

PREZENTÁCIA A REGISTRÁCIA NA MIESTE
Výdaj štartovných kariet a balíčkov, vrátane registrácie na mieste bude priamo na parkovisku, kde budete parkovať autá. Po predložení dokladu totožnosti (OP, pas) každý registrovaný účastník dostane na štarte štartovnú kartu s mapou a vydáva sa po balíček.

Prosíme všetkých účastníkov, aby rešpektovali značenie výdaja štartovných kariet a radili sa do radov podľa vlastného štartovného čísla.

PREDAJ VELCO NÁŠIVIEK
Nášivky si budete môcť zakúpiť hneď ráno po prezentácií do 9:30 hod.
Po príchode do cieľa už nebude môcť si velcro nášivky zakúpiť. Budú k dispozícii len ráno.

RAŇAJKY
V rámci raňajok si môžete na štarte zakúpiť domácu varenú klobásku s chlebom, horčicou, kečupom a baraními rohmi. K dispozícii bude tiež pivo, alko/nealko, káva alebo čaj.

Toalety s umývadlom budú umiestnené taktiež na parkovisku. Rozlíšené budú pánske (zelené) a dámske (ružové).

TRASY
Po vydaní štartovnej karty a balíčku sa vydávate na štart. Prosíme, sledujte značenie trás – ružová/červená (16 km) a oranžová (23 km) farba (šípky a bodky na zemi a stromoch do výšky cca 1 m nad zemou). Spoločná trasa je značená oranžovou farbou taktiež. Na odbočky na dané trasy budete upozornení značením (inou farbou).

UPOZORNENIE: V rámci nepredvídanej kalamity je cca 5km pred cieľom na krátkej trase zhoršený prechod trasy z dôvodu ťažby kalamitnej dreviny . Prosíme dbajte o zvýšenú bezpečnosť.

CP1, CP2
Na CP je každý registrovaný účastník povinný vyhľadať organizátora a nechať si u neho oraziť štartovnú kartu. Prosíme o rešpektovanie otvorenia jednotlivých CP. Po uplynutí tejto doby Vám už štartovná karta nebude dodatočne orazená.

CIEĽ
Po príchode do cieľa si vyzdvihnete ocenenie do 18:00 hod. Po tejto hodine už nebude možné Vám ocenenie vydať.

OBČERSTVENIE PO POCHODE
Po predložení štartovnej karty máte 50% zľavu na guláš.

PROSÍME VÁS VŠETKÝCH O OHĽADUPLNOSŤ VOČI SEBE I ORGANIZÁTOROM.

Už nám ostáva len zaželať nám všetkým pekné počasie, silu v nohách a hlavne dobrú náladu.

Tešíme sa na Vás.

Tím CS IPA pochodu

Napsat komentář